Milieu en Aspen

  1. Home
  2. |
  3. Natuur en milieu

Bij Solex Eindhoven proberen we onze Solex-activiteiten zo veilig & gezond mogelijk en milieu- & natuurvriendelijk te houden.

Natuurgebieden en fietspaden

Zo lopen onze routes niet dwars door (kwetsbare) natuurgebieden en het is niet de bedoeling dat men die gebieden met een Solex betreedt. Wij verzoeken onze Solexrijders tevens uitdrukkelijk om geen gebruik te maken van fietspaden waar een verbod geldt voor bromfietsen. Solexrijden op een pad voorafgegaan door een rechthoekig bord met FIETSPAD erop is dus niet toegestaan. We gaan ervanuit dat u zich uit oogpunt van natuur, milieu en veiligheid aan voorgaande houdt.

Aspen-benzine

Onze Solexen rijden op de veel duurdere maar veel milieuvriendelijkere Aspen-benzine. Aspen is een speciale alkylaatbenzine die vrijwel geen schadelijke stoffen voor de mens en de natuur bezit (zoals zwavel, benzeen en aromaten). Uw tank wordt dus gevuld met brandstof die 99% schoner is t.o.v. gewone benzine. Zo investeren wij in het milieu dat veel minder wordt belast, in uw gezondheid, in het voorkomen van vieze luchtjes m.b.t. kleding en haren en in ons Solexpark aangezien het beter is voor de motor.

Solexverhuur Eindhoven is gespecialiseerd in het verzorgen van Solex Tochten en Solex Arrangementen.

Verzend uw e-mailadres om onze nieuwsbrief te ontvangen.